Fotografregister 1860-1920 version 2.0

Den hittills mest omfattande presentationen av i Sverige verksamma fotografer under visitkortsperioden 1860-1920

Mera lättläst format än i tidigare versioner

Innehåller data om ca. 3900 fotografer

Utökat antal identifierade fotografer

Utförlig dokumentation 

Fotografregister version 2.0 omfattar ca. 3900 fotografer från visitkortsperioden 1860 till 1920. Registret är i första hand avsett att vara till hjälp vid datering av gamla fotografier, men utgör också en god grund för vidare utforskande av fotografisk verksamhet under perioden.

Grundläggande data om flertalet fotografer redovisas, liksom, så långt det är känt, deras vistelseorter och ateljéer vid olika tidpunkter. Allt är dokumenterat, med källhänvisningar.

Registret är i PDF-format, vilket förutsätter att du har Adobe Reader installerad i datorn.

För närmare information skicka ett mail till kabecom@hotmail.com

______________________

Bernhard Johanson, Gävle
Uppdaterad 2014-03-12

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)